TP HCM Đã Thực Hiện Xin Rút Đăng Cai SEA Games 31

TP HCM Đã Thực Hiện Xin Rút Đăng Cai SEA Games 31

đi theo quản trị UBND Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, do tiềm năng đầu các công trình xây dựng không kịp SEA Games 31 nên TP HCM đã xin rút, chưa đăng cai tiến hành. Ông Phong cho biết thêm, về chủ trương đăng cai tổ chức tổ chức SEA Games 31 trên TP HCM được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đồng ý cao. ngoài…