Đô Thị Sala Đại Quang Minh Đang Được Xây Dựng Đến Đâu?

Đô Thị Sala Đại Quang Minh Đang Được Xây Dựng Đến Đâu?

Hiện nay nhịp độ xây dựng trên khu đô thị Sala đang được diễn ra khẩn trương, nhiều hạng mục tại dự án đã căn bản hoàn chỉnh và đi vào dùng, Trong đó mang trường học nội khu Sala Mega Campus vừa đưa vào khai giảng. Đô Thị Sala Đại Quang Minh Điểm qua tiến độ những hạng mục trên khu đô thị Sala Đại Quang Minh tháng 8/2018 Khối tháp của…