Ngày 8/9: Cơ Hội Cuối Để Sở Hữu Căn Hộ Tại Đảo Kim Cương

Ngày 8/9: Cơ Hội Cuối Để Sở Hữu Căn Hộ Tại Đảo Kim Cương

cập nhật quy trình đặt đặt chỗ căn hộ tháp Canary – dự án Đảo Kim Cương mặc dầu mới chính thức ra mắt, nhưng toà tháp căn hộ văn phòng thương mại Canary của dự án Đảo Kim Cương đang được nóng lên hằng ngày, những sự kiện  của dự án lôi kéo hàng ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm và đặt giữ chỗ. Căn Hộ Tại Đảo Kim Cương Số…